landing page html templates

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů na webové adrese www.ubytovani-ledenice.cz
Zásady ochrany osobních údajů
Datum účinnosti: 4. srpna 2018
A-penzion ("dále jen provozovatel")
provozuje webovou stránku na adrese www.a-pension.cz,
primárně určenou pro poskytování ubytovacích služeb (dále jen "služba").
Tato stránka informuje o zásadách, týkající se shromažďování, používání a
zpřístupňování osobních údajů, které jsou k těmto údajům přidruženy. Tyto Zásady
ochrany osobních údajů pro poskytovatele, jsou využívány společností A-pension
České Budějovice.
Shromážděná data používáme k poskytování a vylepšení služby. Používáním služby,
souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito
zásadami. Není-li v této Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají
termíny použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam, jako v
našich Smluvních podmínkách, přístupné na adrese www.a-pension.cz
Sběr a použití informací
Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám
zkvalitnily službu.
Typy shromážděných údajů
Osobní data
Během používání služby můžeme požádat, aby jste nám poskytli určité osobní
identifikační údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci
("Osobní údaje"). Požadované informace mohou mimo jiné zahrnovat:
• Emailovou adresu
• Jméno a příjmení
• Telefonní číslo
• Cookies a údaje o použití
Použití dat
Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a jakým
způsobem je využívána ("Data využití"). Tato data mohou obsahovat informace, jako
je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče,
verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy,
čas strávený na těchto stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostická data.
Sledování a soubory cookie
Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší
službě a uchovávání určitých informací.
Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat
anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho
prohlížeče z webových stránek a uloženy ve vašem zařízení. Sledovací technologie
také používají štítky a skripty pro shromažďování a sledování informací, pro následné
zlepšení naší služby a její analýzu.
Vašemu prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie, nebo aby
informoval kdy je soubor cookie odeslán. Pokud neakceptujete soubory cookie, pak
pravděpodobně nebudete moci plnohodnotně využívat některé části námi
poskytované služby.
Příklady souborů cookie, které využíváme:
• Soubory cookie používáme pro provozování naší služby.
• Upřednostňované soubory cookie používáme, abychom si pamatovali Vaše
preference a různá nastavení.
• Bezpečnostní soubory cookie, používáme pro účely zabezpečení.
 
Použití dat
A-pension používá shromážděná data pro různé účely, především pak:
• Poskytování, udržování a zkvalitňování poskytované služby
• Oznámení o změnách v naší službě
• Účastnictví na různých interaktivních funkcích služeb, pokud se rozhodnete
• Poskytování péče a podpory zákazníkům
• Poskytování analýzy nebo cenné informace, abychom mohli službu i nadále zlepšovat
• Sledování používání služby
• Odhalení, či zabránění a následné řešení technických problémů, které mohou
s provozováním služby nastat
Přenos dat
Vaše osobní údaje, mohou být přeneseny do A-pensionu a následně udržovány na
jiných počítačích.
Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání
takových informací, vyjadřuje výslovný souhlas s tímto.
A-pension, podnikne všechny nezbytné kroky, aby bylo zajištěno, že s vašimi údaji
bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních.
Zveřejnění údajů
Právní požadavky
A-pension může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná
pro:
• Splnění zákonné povinnosti
• K ochraně a obraně práv a majetku A-pensionu
• Zabránění případnému nesprávnému jednání v souvislosti s využitím služby
• Pro ochranu osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo na veřejnosti
• Ochrana proti právní odpovědnosti
Bezpečnost dat
Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob
přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I
když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních
údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.
Poskytovatelé služeb
Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši
službu ("poskytovatelé služeb"), poskytovat službu v našem zastoupení, provádět
služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze využívání naší služby.
Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze, aby tyto úkoly
vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat, ani jakkoliv
používat k jiným účelům.
Odkazy na jiné stránky
Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány. Pokud
kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně
doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny
navštěvované stránky.
Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany
osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.
Ochrana soukromí dětí
Naše služba se nevztahuje na osoby mladší 18 let ("Děti").
Vědomě nezískáváme informace o osobě identifikovatelné od osoby mladší 18 let.
Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje,
kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření
souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám
oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.
Dříve než změna vstoupí v platnost, aktualizujeme "datum účinnosti" v horní části
těchto Zásad ochrany osobních údajů, oznámíme vám to prostřednictvím e-mailu a /
nebo význačného oznámení o naší službě.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny
těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této
stránce.
Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte
nás:
• E-mailem: a-pension@seznam.cz
• Navštívením této stránky naleznete na adrese www.a-pension.cz/policy.html
• Telefonním číslem: +420603723865
 
V Českých Budějovicích dne 4. 8. 2018
 
A-pension
Hlinská 25, Nové Vráto
37001, České Budějovice
IČ: 466 47 198